Plato in het Vaticaan

Meer afbeeldingen

  • Plato in het Vaticaan
Plato in het Vaticaan

pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie

€ 24,50

OF
Beschrijving

Details

Dit werk is ontstaan uit de groeiende onrust over de sterfhuisconstructie, waarbij met name de Rooms-Katholieke Kerk in Europa – en met name in Nederland – zich lijkt te hebben neergelegd. Maar bij de analyse van dit fenomeen kwam een wereld van problemen bovendrijven, die de 76-jarige auteur in de vijftig jaar van zijn filosofisch actieve leven niet eerder zo intensief gevolgd had, maar die hem nu in staat stelden de metafysica een smoel te geven. Ook die zit namelijk in een sterfhuisconstructie: belaagd door sceptici, positivistische wetenschappers en overtuigde atheïsten, is de metafysica inmiddels tot het skandalon van de filosofie geworden. Metafysica wordt gezien als iets voor softies en naïevelingen. Wie aan een woordbrij genoeg heeft, moet vooral metafysica gaan studeren – als je dat tenminste überhaupt nog ergens kunt studeren. Want waar het nog aan de universiteiten wordt gedoceerd, is dat vooral in de vorm van een nostalgisch heroverwegen van een van de vele varianten, die de geschiedenis van het metafysische denken van 450 voor Christus tot pakweg 1840 gekend heeft. Wie daar nu nog een actuele boodschap in ziet, is ofwel een onverbeterlijke idealist ofwel een gelovige aanhanger van Thomas van Aquino. Jeroen Buve weet in één boek de metafysica dermate actueel te maken, dat zelfs de meest cynische collega’s met goed doordachte argumenten zullen moeten komen, om de strikt wetenschappelijke pretenties van zijn betoog te weerleggen. Hij laat overtuigend zien, dat de hele positivistisch ingestelde wetenschap evenals de officiële rooms-katholieke leer zwaar op Aristoteles leunen en juist daardoor geen weerwoord hebben op de extreme vormen van rationalisme, die onze maatschappij in al haar geledingen beginnen op te breken. Ook de kerken hebben daar geen adequaat antwoord op, omdat zij op dezelfde leest geschoeid zijn. Buve beroept zich daarbij op de geest van Plato en op diens tegenwoordig zo verguisde ideeënleer, waarvan hij de actuele probleemoplossende mogelijkheden laat zien in een uitermate deskundig, overtuigend en tegelijk zeer goed leesbaar betoog. "J. Buve voert het woord als filosoof, maar hij kiest niet voor de opsluiting van de vakgeleerde in de ivoren toren van zijn specialisme. Vanuit de studeerkamer en bibliotheek begeeft hij zich telkens weer op het marktplein van eigentijdse maatschappelijke discussies in Nederland, mengt zich in het debat over heel wat actuele kwesties, en hij doet dit als een actieve, strijdbare tijdgenoot die bij zijn eigen positiebepaling een veeltal van stemmen hoort, hun argumenten afwegend doordenkt en vervolgens duidelijk onder woorden brengt, welke conclusies hij plausibel vindt." - Dr. Heinz-Georg Surmund, theoloog en priester van het Bisdom Münster. “Ik heb het met genoegen gelezen en grotendeels ook met instemming. (Buve’s) stelling dat de filosofie de theologie kritisch moet ondervragen om haar te doen zien welke taak zij in deze geseculariseerde wereld heeft (behoort te hebben), onderschrijf ik. En vooral vanwege (Buve’s) inhoudelijk argument om de filosofie te erkennen als draagster van de Rede en daarmee van de menselijke vrijheid en als zodanig van de grondslagen van de democratie.” - Prof. Dr. H.E.S. Woldring, emeritus hoogleraar Politieke Filosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam en CDA-senator (1999-2007). Reacties op 'Plato in het Vaticaan': Frans Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift 2012/3: “Een boek dat je wakker schudt. Het begint al bij de typografische presentatie en zet zich voort in het vlammende, geestig geformuleerde betoog. JB doorlicht onze dagelijkse werkelijkheid met zijn metafysische lamp en analyseert een veelheid van praktische actuele levensproblemen door ze te herleiden tot filosofische, en herkent daarin de controverse Plato-Aristoteles. Deze controverse doet zich in onze cultuur al duizend jaar gevoelen, maar wordt al te weinig in zijn consequenties doorzien en beschreven. De toegepaste metafysica, hier op hoog niveau bedreven en laagdrempelig verwoord, leidt bij problemen op kerkelijk en politiek gebied tot tal van verrassende inzichten en mogelijke oplossingen. JB pleit voor wat hij noemt de veritas duplex: tweesporigheid, die wetenschap en techniek de ruimte laat om aristotelisch te denken, terwijl op principieel niveau en theologisch gebied Plato de kerk kan behoeden voor soms tenenkrommende posities. Dit zeer leesbare boek is een must, niet alleen voor bisschoppen en kamerleden, maar voor iedere intellectueel en iedereen die dagelijks de krant leest. Als de Deventer Universiteit niets anders had opgeleverd dan deze ene publicatie, dan was haar stichting al verantwoord.” Prof. dr. Paul Cliteur: “Ik denk dat met name wanneer het ingewikkeld wordt, wanneer er belangrijke vragen in een samenleving beslist moeten worden (...), wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dan moet je hopen dat de Ministers van Justitie die dan aan het roer staan van het schip van Staat, dat die dan uitgaan van de conceptie van het staatsrecht van Couwenberg en Buve, en niet van de Donners.” Prof. dr. Wim Couwenberg: “... (een) prachtig uitgegeven boek (...) met daarin een krachtig geformuleerd pleidooi voor de reële betekenis van de metafysica; een pleidooi dat in deze tijd met zijn daarin dominerende wetenschappelijk-positivistische werkelijkheidservaring wel op heel wat weerstanden zou stuiten, maar dat indruk maakt door de sterke overtuiging waarmee dat pleidooi gevoerd wordt. Complimenten ook met de uitstekend leesbare stijl waarin het boek geschreven is.”
Extra informatie

Extra informatie

ISBN 9789079378333
CB Status Nee
EAN Nee
Language Dutch
Author Nee
Pagina's 303
Publication Date Nee
Hardback
Geprint in Nee
Publisher Nee
Book Author(s) Jeroen Buve
Harmonized System Code N/B
Beoordelen
Book Authors